Макарова Н.В.

Макарова Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування

Досліджено методи попередньої підготовки води з високою жорсткістю та мінералізацією для її подальшого кондиціонування мембранним методом. Показано, що застосування на стадії попередньої підготовки методу іонообмінного пом'якшення води є доцільним при вмісті у воді іонів жорсткості менше 20 мг-екв/дм 3. Для попередньої підготовки води з високим вмістом некарбонатної жорсткості раціональним є застосування антискалантів.

Вибір оптимального катіоніту для локальних установок NA-катіонування води

Проведено порівняння зразків сильнокислотних катіонітів, що випускаються в промисловому масштабі у Naформі, за критеріями ступеня чистоти, фізикохімічних властивостей і ефективності використання в процесах зм'якшення води. Проведено порівняння експлуатаційних витрат ведення процесу Naкатіонування в прямоточному режимі регенерації при різних витратах NaCl та швидкості пропускання води. Встановлено, що оптимальним для роботи в локальних установках зм'якшення води малої та середньої продуктивності є сильнокислотний катіоніт Dowex Marathon C.