Ковалишин Б.М.

Ковалишин Богдан Михайлович, кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння

Розглянуто один зі способів підвищення енергоефективності паливних установок, оснований на активації молекул-реагентів реакції горіння під дією поля коронного розряду. Теоретично обґрунтовано спосіб підвищення енергоефективності паливних установок за рахунок активації молекул від зовнішніх джерел.