Самусенко П.Ф.

Самусенко Петро Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Асимптотичне інтегрування систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням у точці

З використанням методу примежевих функцій побудовано розв'язок задачі Коші сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням у точці.