Ткачук А.П.

Ткачук Андрій Петрович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Нормальне дискретне перетворення з дійсним ядром сигналу довільної форми

Запропоновано метод формування дискретного ортого нального перетворення, названого нормальним, при якому спектр перетворення для тестового сигналу довільної форми буде містити тільки одну ненульову трансформанту.