Турик В.М.

Турик Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Аналіз структури течії у вихровій камері із торцевим струминним керуванням

З метою пошуку енергетично малозатратної системи керування процесами змішування робочих середовищ у вихрових камерах (ВК) енергетичних та технологічних машин і апаратів досліджено складну структуру зсувної течії в одному з найбільш енергоємних вихрових утворень (центральний квазітвердотільний вихор – ЦКТВ) у тупиковій зоні ВК за умов керувальних дій на нього затопленим коаксіальним торцевим струменем. В основу вивчення геометрич¬-них і режимних характеристик цих дій покладено принцип взаємної сприйнятливості вихрових структур на макрорівні.

Швидкості в примежовому шарі над пластиною з напівциліндричним заглибленням

В аеродинамічній трубі відкритого типу проведено термоанемометричні вимірювання поля швидкості над пластиною з локальним заглибленням. Дослідження виконано для ламінарного та турбулентного режимів обтікання в діапазоні чисел Рейнольдса за довжиною пластини (від її початку до місцезнаходження заглиблення) 4•104 –7•105. Наведено профілі осередненої поздовжньої швидкості уздовж пластини та над заглибленням.