Філінков А.С.

Філінков Антон Сергійович, магістр Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження температурного поля в дисперсних багатофазних системах

Досліджено температурне поле при проведенні процесу грануляції в апараті з псевдозрідженим шаром. Встановлено основні закономірності його зміни. Запропоновано нову методику вимірювання і обробки отриманих даних.