Апостолюк В.О.

Апостолюк Владислав Олександрович, кандидат технічних наук, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

До переходу від дискретних до неперервних полюсів лінійної інваріантної в часі динамічної системи за методом Проні

Розглянуто лінійну інваріантну в часі динамічну систему з одним входом і одним виходом, на вхід якої подається одиничний імпульс. Процедура ідентифікації такої системи, в межах поліноміального підходу за методом Проні, удосконалюється за рахунок підвищення точності визначення дискретних полюсів системи і мінімізації похибок, пов'язаних із переходом до неперервних полюсів, що їм відповідають. Наведено приклад застосування розробленого алгоритму до ідентифікації простої динамічної системи, показано його переваги порівняно з методом Проні.

Пошукові алгоритми процедурного оптимального керування

Розглянуто узагальнену структуру пошукових алгоритмів та методи їх адаптації до розв'язання задач оптимального керування багатовимірними динамічними системами. На основі розробленої структури запропоновано і досліджено нові спеціальні рейтингові функції, способи кодування векторів керування та способи відповідної дискретизації простору станів. Було не тільки продемонстровано можливість пошукових алгоритмів успішно розв'язувати задачі оптимального керування, але й показано переваги в ефективності запропонованих алгоритмів порівняно з існуючими при розв'язанні тестової задачі.