Трегуб В.Г.

Трегуб Віктор Григорович, доктор технічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Керування об’єктами періодичної дії

Виконано аналіз і здійснено дослідження особливостей побудови систем динамічного керування (СДК) об’єктами періодичної дії (ОПД). Для динамічного керування ОПД застосовують програмне керування та керування за обмеженнями, причому для розроблення програми функції переходу з початкового стану ОПД у кінцевий можуть бути використані технологічний регламент, розв’язання задачі динамічної оптимізації або евристичний метод. Вибір системи керування залежить від технологічного регламенту, особливостей функціонування та повноти інформації про ці об’єкти.

Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості

Розглянуто алгоритм оптимізації цифрової системи керування за інтегральними показниками якості. Запропонований алгоритм дає можливість проводити параметричний синтез цифрового пропорційно-інтегрально-диференційного регулятора за інтегральними показниками якості. Чисельно досліджено взаємозв’язок інтегральних критеріїв якості з характером перехідних процесів у системі керування. Показано залежність якості перехідних процесів від каналу впливу. Розглянуто приклади реалізації запропонованого алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування.

Використання технології OPC в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій

Розглядались питання застосування технології OPC для підвищення ефективності функціонування інтегрованих АСК енергоблоків теплових електростанцій. Проведено аналіз енергоблока як технологічного об’єкта керування та запропоновано концепцію створення єдиної інформаційної системи енергоблока як частини енергосистеми. Запропоновано також структуру типового OPC-сервера, який може бути використаний у рамках описаної концепції.