Лавриненко О.М.

Лавриненко Олена Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

Вплив середнього магнітного поля на формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергування

Досліджено вплив середнього магнітного поля на процес формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергування. Показано, що під дією магнітних сил на поверхні електрода підсилюється магнітна взаємодія між частинками феришпінелі, що веде до їх агрегації та запобігання переходу в дисперсійне середовище. У плівці приповерхневого шару електроду утворюється парамагнітна фаза лепідокрокіту. Частинки слабомагнітних фаз феригідриту, Fe(II)-Fe(III) шаруватих подвійних гідроксидів та гетиту коагулюють і осаджуються на дні кювети.

Утворення ультрадисперсних феритів нікелю, міді та цинку в системі гальваноконтакту залізо–вуглець. 2. Аналіз колоїдно-хімічних механізмів утворення ультрадисперсних феритів у системі гальваноконтакту залізо–вуглець

Встановлено колоїдно-хімічні механізми реакцій утворення феритів цинку, нікелю та міді і склад компонентів дисперсійного середовища, які беруть участь у процесі феритоутворення. Визначені оптимальні умови феритоутворення в системах, які містять катіони нікелю, міді та цинку.