Хайрнасов С.М.

Хайрнасов Сергій Манісович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора

Розглянуто конструкції алюмінієвих профільних термосифонів, призначених для використання в комбінованих сонячних колекторах. Комбіновані сонячні колектори дають можливість одночасно перетворювати сонячну енергію в теплову й електричну, при цьому підвищується ефективність сонячної енергетичної установки. Наведено аналіз експериментальних досліджень робочих характеристик алюмінієвих профільних термосифонів.

Теплове моделювання наносупутника, що розробляється в НТУУ “КПІ”

Наведено результати чисельного моделювання теплового режиму наносупутника, який розробляється в НТУУ “КПІ”, призначеного для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі дистанційного зондування Землі на навколоземній орбіті з орієнтацією на Сонце. Також проведено порівняння з результатами чисельного моделювання малого супутника FalconSat-2, розробленого в Академії військово-повітряних сил США.

Моделювання теплових режимів мікросупутника

Наведено результати експериментального і чисельного моделювання теплового режиму мікросупутника. Подано опис моделюючої експериментальної установки ТВК-2,5, створеної в НТУУ “КПІ”, та методику розрахунку температурного поля мікросупутника. Наведено зіставлення експериментальних та теоретично-розрахункових результатів досліджень.