Радюк А.М.

Радюк Андрій Миколайович, аспірант Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ”.

Розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта

Запропоновано підхід до розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта. Підхід базується на загальних принципах та основних прийомах стратегії системного забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем, багатокритеріального оцінювання і прогнозування ситуацій ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і за наявності порогового обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень з відвернення аварійних і катастрофічних ситуацій.