Хижняк В.Г.

Хижняк Віктор Гаврилович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом і титаном

Досліджено будову і властивості карбідних покриттів на основі карбідів титану та хрому на сталі У8А. Визначено можливі реакції взаємодії карбідів хрому і титану з киснем та встановлено хімізм окиснення покриттів. Показано перевагу комплексних двокомпонентних покриттів порівняно з однокомпонентними

Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей

Методом термодинамічного аналізу встановлено основні реакції карбідоутворення і рівноважний склад реакційного простору при послідовному насиченні сталей хромом і титаном.

Титаноалітування азотованого твердого сплаву ВК8 у закритому просторі

Досліджено фазовий і хімічний склад, структуру, характеристики та експлуатаційні властивості азотованого твердого сплаву ВК8 після дифузійного титаноалітування в суміші порошків титану і алюмінію в закритому просторі. Показано, що стійкість пластин зі сплаву ВК8 з покриттям при різанні сталі 12Х18Н9Т збільшилась порівняно із стійкістю вихідного сплаву в кілька разів.