Зінченко В.П.

Зінченко Валерій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта

Розглянуто параметричне проектування складного технічного об’єкта на прикладі літального апарата (ЛА) з використанням концепції впровадження у процес проектування контрольної базової моделі, яка підвищує ефективність створення геометричної моделі ЛА на всіх етапах проектування та дає можливість оптимального керування основними параметрами ЛА за допомогою таких сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, як CAD/CAM/CAE-системи.

Високоінформативна обробка і кодування сигналів та зображень у мережах дистанційного моніторингу станів об'єктів

Описано функціональні характеристики оперативної фільтрації та стиску сигналів і зображень, оптимізованих за швидкодією та точністю кодування. Метод фільтрації-стиску даних моніторингу ґрунтується на сигнальному підході, при якому на обгинаючій сигналів визначаються найбільш інформативні відліки, амплітудно-часові характеристики яких після компактного кодування/декодування практично не змінюються. Досягнення необхідного коефіцієнта стиску даних досягається через відбір найбільш інформативних істотних відліків, а також через стиск даних без втрат.

Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака

Розглянуто теоретичні питання формалізації проектування складного технічного об’єкта. Показано, що для скінченноелементної моделі завжди існує кінцевий рівень декомпозиції, нижче якого вона неможлива. Це дає можливість розробити автоматичний алгоритм синтезу. Наведено приклад автоматичного алгоритму синтезу скінченноелементної моделі, який істотно скорочує тривалість проектування.