Яхно О.М.

Яхно Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Особливості течій у внутрішніх каналах шестеренних насосів із зовнішнім евольвентним зачепленням

Наведено результати дослідження шестеренного насоса із зовнішнім зачепленням шестерень з евольвентним профілем зуба, метою якого було отримання картини потоків у камерах всмоктування і нагнітання, а також в області зачеплення шестерень, і вивчення впливу на них робочих параметрів насоса. Картини течії були отримані візуалізацією потоку рідини із застосуванням високошвидкісної відеозйомки процесу роботи насоса з кришкою, виконаною з прозорого матеріалу. В результаті аналізу відеозйомки було виявлено появу каверн у рідині, замкненій у відсіченій порожнині.

Гідродинаміка струминних течій у щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів

Приведено конструкцію гідростатичного сферичного шарніра із струминною системою регулювання положення сфери. Розглянуто особливості течії в проточній частині шарніра. Вивчено гідростатичний сферичний шарнір через розрахунок гідродинамічних параметрів струминних течій в щілинах гідростатичних опор. Визначено поля швидкостей, тиску, тензорів напружень і тензорів швидкостей деформацій у всьому об’ємі щілини гідростатичної опори. Виведено аналітичні залежності для розрахунку гідродинамічних параметрів течії.

Технологія очищення стічних вод із використанням кавітаційних пристроїв

Проведено аналіз існуючих методів очищення стічних вод. Запропоновано нову технологічну схему очищення стічних вод із використанням пристроїв для генерування кавітації.