Середенко О.В.

Середенко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, асистент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Формування емульгованого металевого розплаву під дією змінного електромагнітного поля

Показано, що при спеціально організованій дії електромагнітного поля в індукційній тигельній печі розплав поступово переходить із стану, який складається з двох об'ємів, в стан тонкодисперсної емульсії, без застосування перегріву розплаву вище температури області існування двох рідких фаз.

Вплив постійного магнітного поля на форму крапель метало емульсії

Показано, що постійне магнітне поле впливає на форму крапель металоемульсії, що рухаються. Встановлено умови, при яких у сплавах з емульгованою структурою утворюються сферичні включення.