Черняк М.Г.

Черняк Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa

Розроблено математичну модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa, які виникають y найбільш загальних умовах просторового коливального руху основи. Отримано аналітичні формули для обчислення цих похибок та виконано їх розрахунок для навігаційного акселерометра типу АК-6.