Жученко О.А.

Жученко Олексій Анатолійович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Масопередача в системі газ–рідина при сульфатуванні органічної сировини

Показано, що основним напрямом у технології сульфатування є використання плівкових реакторів. Наведено результати експериментальних досліджень із визначенням залежностей коефіцієнта масопередачі від температури, щільності зрошування і швидкості газоповітряного потоку. Узагальнено результати досліджень фізикохімічних характеристик продуктів сульфатування.

Математична модель керування тепловим режимом процесу екструзії полімерних матеріалів

Досліджено екструдер як об’єкт математичного моделювання. Розглянуто питання математичного моделювання теплового режиму процесу екструзії полімерних матеріалів.Розроблено відповідну математичну модель, яка враховує основні фактори, що впливають на підвищення ефективності роботи екструдера