Кравчук С.О.

Кравчук Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, докторант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж

Метою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології дос-тупу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування.

Модель прямого каналу системи широкосмугового радіодоступу з диференційованими послугами гарантованої передачі

Формулюється проста аналітична модель класу гарантованої передачі диференційованих послуг по безпроводових каналах. Виходячи з припущення про повільні завмирання в каналі і використовуючи метод керування чергами RIO (Random Early Detection Input/Output – випадкове раннє виявлення на вході/виході), було отримано вирази для визначення параметрів, що характеризують послуги, надані різним типам пакетів. Хоча модель є спрощеною, вона ефективна для обчислення, і отримані результати близькі до даних імітаційного моделювання процесу.