Лисін В.І.

Лисін Володимир Ігорович, кандидат хімічних наук, доцент Київського національного університету технологій та дизайну.

Фізико-хімічні властивості композитних систем з непровідними оксидними наповнювачами

Проведено аналіз літературних даних з дослідження ефекту дисперсного наповнення сольових систем оксидними матеріалами, серед яких особливе місце посідає нанорозмірний ТіО2 як дрібнодисперсний наповнювач. Показано, що “електрохімічне вікно” 5,9 В чистої та наповненої іонної рідини PYR14TFSI (при підвищенні електропровідності на 30 %) залишається постійним: таке широке “електрохімічне вікно” дає змогу використовувати PYR14TFSI, наповнену нанорозмірним ТіО2, з дуже сильними відновниками і окисниками як анод і катод, що забезпечує високу напругу елемента.

Синтез нанокристалічного метатанталату калію в середовищі розплавлених нітратів

Методом окиснення порошку металічного танталу розплавленим нітратом калію синтезовано нанодисперсні порошки метатанталату калію, які досліджені методом рентгенофазового аналізу, кондуктометрії та електронної мікроскопії. Показано, що для повного уникнення небажаних домішок політанталатів гідроксид калію має бути взятий із надлишком (КОН/Та = 1,2) щодо стехіометрії реакції синтезу. Дані з кондуктометрії і дослідження діелектричної проникності дозволяють припустити наявність напівпровідникової електропровідності, що не характерно для звичайних крупнокристалічних порошків.