Лобода П.І.

Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, доцент, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву

Досліджено вплив механічних коливань частотою 50 Гц на процес формування мікроструктури та хімічного складу монокристалів із гексабориду лантану й армованих керамічних композитів системи LaB6–ZrB2 під час кристалізації із розплаву та подальшої термообробки. Встановлено, що механічні коливання впливають на процес кристалізації і призводять до вирівнювання концентраційного профілю розподілу атомів перед фронтом росту кристала, змінюють форму та розміри зони розплаву, а також підсилюють структурну неоднорідність.

Вплив анізотропії мікроструктури спрямовано армованого композита на адгезійну міцність зчеплення покриття із нітриду титану

Вперше досліджено процес контактної взаємодії інструментального матеріалу, виготовленого з армованої боридної кераміки і покритого нітридом титану, з алмазним індентором при різних навантаженнях. Розглянуто вплив характеру ікроструктури кераміки й умов навантаження на адгезійну міцність покриття з нітриду титану. Визначено, що величина сили тертя залежить від мікроструктури поверхні композиційного матеріалу і задовільно корелює з площею контактної взаємодії індентора з поверхнею композита, покритого плівкою з нітриду титану.

Про вплив методів диспергування на мікроструктуру і морфологію дисперсних частинок природного графіту та термографеніту

Проаналізовано та експериментально досліджено утворення дисперсних частинок графіту і термографеніту при використанні механічних і фізикохімічних методів диспергування. Запропоновано новий метод одержання частинок термографеніту сферичної форми, що забезпечує пресування і прокатку без розшарування виробів.