Орябінська Л.Б.

Орябінська Лариса Борисівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента

Визначено імуномодулювальну дію базової пробіотичної композиції молочнокислих бактерій на основі роду Lactobacillus, рослинного компонента карбюлози та комплексного пробіотика з карбюлозою на експериментальній моделі інтактних мишей. Встановлено, що введення до складу пробіотика карбюлози підвищувало функціональну активність клітин фагоцитарної системи, а саме поглинальну активність макрофагів (за показником фагоцитозу).

Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення

У ході досліджень було виконано оцінювання можливості використання в біотехнології пробіотиків соєвого та глюкозо-піруватного живильних середовищ, які містять у своєму складі різноманітні джерела вуглецевого й азотного живлення. При виборі поживних середовищ керувались показником собівартості готової продукції, яка може бути зменшена за рахунок зниження вартості компонентів середовища або спрощення його підготовки. Об’єктом дослідження були 5 штамів молочнокислих бактерій р. Lactobacillus, які становлять основу нового пробіотика.

Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи

У жінок в період менопаузи порушується синтез статевих гормонів. Основними проявами недостатнього синтезу андрогенів є зменшення щільності кісток, погіршення самопочуття та пам’яті, зменшення м’язової маси, порушення функції яєчників, а також сексуальна дисфункція. В сучасній медицині розлади в синтезі статевих гормонів у жінок в період менопаузи коригують за допомогою гормональної терапії, яка має ряд небажаних побічних явищ. Показано можливість використання пробіотиків як підтримуючої терапії для жінок з порушенням функцій андрогенів.

Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів

Досліджено мікроелементний склад та здатність молочнокислих бактерій роду Lactobacillus та їх композиції до сорбції важких металів. Показано схожість між якісним складом елементів клітин лактобактерій та різницю його кількісного складу залежно від виду та штаму лактобактерій. Дослідження здатності лактобактерій сорбувати важкі метали показало незалежність цього процесу від часу експозиції та стану клітин (живі, мертві). Адсорбційна здатність бактерій залежала від концентрації відповідного металу в середовищі культивування.