Литвинов В.В.

Литвинов Володимир Валерійович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Використання методів попарного порівняння для визначення пріоритетності способів забезпечення статичної стійкості асинхронних двигунів в умовах багатокритеріального вибору

Проведено порівняльний аналіз методів Уея, Сааті, Коггера і Ю для визначення вагових коефіцієнтів важливості оптимізаційних критеріїв у задачі отримання оптимальної послідовності застосування основних способів підвищення статичної стійкості асинхронних двигунів. Порівняльним аналізом доведено, що оптимальним методом для розв’язання цієї задачі є метод парних порівнянь Сааті.

Вплив якості електроенергії та технічного стану асинхронних двигунів на їх статичну стійкість

Досліджено статичну стійкість асинхронних двигунів при зниженій якості напруги живлення та незадовільному технічному стані двигуна. Для оцінки статичної стійкості асинхронного двигуна було використано критерій стійкості асинхронного двигуна dP/ds. Отримані результати показали, що несиметрія напруги негативно впливає на статичну стійкість асинхронного навантаження шляхом зниження складової прямої послідовності напруги і є найбільш небезпечною, коли асинхронний двигун працює в режимі, близькому до границі порушення стійкості

Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем

Для комплексної оцінки технічного стану, визначення ймовірності відмови високовольтних вимикачів різних типів розроблено математичну модель, що ґрунтується на використанні теорії нечітких множин. З використанням реальних вибірок параметрів технічного стану високовольтних повітряних вимикачів проведено параметричну ідентифікацію нечіткої моделі. Доведено адекватність запропонованих нечітких моделей оцінки технічного стану вимикачів і доцільність їх використання у відповідних експертних системах оцінки ризику зниження надійності електропостачання споживачів.