Старовойтова С.О.

Старовойтова Світлана Олександрівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів

Досліджено мікроелементний склад та здатність молочнокислих бактерій роду Lactobacillus та їх композиції до сорбції важких металів. Показано схожість між якісним складом елементів клітин лактобактерій та різницю його кількісного складу залежно від виду та штаму лактобактерій. Дослідження здатності лактобактерій сорбувати важкі метали показало незалежність цього процесу від часу експозиції та стану клітин (живі, мертві). Адсорбційна здатність бактерій залежала від концентрації відповідного металу в середовищі культивування.