Тарасенко В.П.

Тарасенко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Структурноалгоритмічна організація програмного агентаорфокоректора

Обґрунтовано доцільність розробки орфокоректора на основі технології програмних агентів. Визначено вплив, який має на будову та механізми роботи агентакоректора зовнішнє відносно до нього середовище – документоорієнтована інформаційна система. Запропоновано способи структурноалгоритмічної організації програмного коректора для забезпечення його ефективного функціонування в складі документоорієнтованих комп'ютерних систем різних типів.