Митропольська Н.Ю.

Митропольська Надія Юріївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.)

Стаття присвячена дослідженню впливу природи джерел вуглецю й азоту та кількісного співвідношення цих елементів на накопичення біомаси лікарських базидіальних грибів роду Trametes. Об’єктами дослідження були 18 штамів базидіальних грибів видів T. versicolor, T. suaveolens, T. gibbosa, T. hirsuta, T. zonatus, T. pubescens, T. serialis, T. trogii із Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Показано, що правильно підібрані джерела вуглецевого й азотного живлення підвищують ви¬хід біомаси досліджених штамів.

Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor

Стаття присвячена вивченню впливу цитратів біогенних металів цинку, магнію, заліза, отриманих за допомогою нанотехнологій, на ріст і біосинтетичні властивості лікарського гриба Trametes versicolor при вирощуванні в глибинних умовах. Для характеристики біосинтетичної активності визначали масову частку органічних кислот, концентрацію екзополісахаридів фенол-сірчанокислим методом, вміст білка методом Лоурі, целюлазну активність за карбокси-метилцелюлозою (КМЦ активність) і фільтрувальним папером.

Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі

Встановлено значення верхньої та нижньої граничних температур для 33 штамів базидіальних грибів Coriolus. Підтверджено існування для видів C. versicolor, C. zonatus, C. Hirsutus штамової варіабельності залежно від високої температури. Результати, що стосуються життєздатності штамів C. zonatus, C. hirsutus і C. villosus при високих температурах, отримано вперше.

Особливості росту Coriolus versicolor у глибинній культурі

Проведенo скринінг у глибинній культурі семи штамів базидіальних грибів Coriolus versicolor на широкому спектрі природних, комплексних та синтетичних середовищ: пивне сусло, картопляно-глюкозне, молочна сироватка, глюкозо-пептонне, глюкозо-амонійне, середовище Норкранс з відваром дубової кори та без нього. Встановлено, що в глибинній культурі для грибів C.versicolor характерний дрібноглобулярний ріст. Відібрано за показником накопичення біомаси та економічними коефіцієнтами культури C.versicolor 353, 5095 і 5131 для подальших досліджень.

Використання інформаційних баз даних для дослідження штамів біотехнологічно цінних вищих базидіальних грибів

Розроблено реляційну базу даних Колекції культур шапинкових грибів. Запропоновано інформаційну систему, яка дозволяє на сучасному рівні працювати з атрибутивною інформацією відносно штамів вищих базидіальних грибів у режимі простого візуального інтерфейсу, що дає можливість більш ефективного використання даних про штами Колекції, їх біотехнологічні властивості.