Бардик Є.І.

Бардик Євген Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем

Для комплексної оцінки технічного стану, визначення ймовірності відмови високовольтних вимикачів різних типів розроблено математичну модель, що ґрунтується на використанні теорії нечітких множин. З використанням реальних вибірок параметрів технічного стану високовольтних повітряних вимикачів проведено параметричну ідентифікацію нечіткої моделі. Доведено адекватність запропонованих нечітких моделей оцінки технічного стану вимикачів і доцільність їх використання у відповідних експертних системах оцінки ризику зниження надійності електропостачання споживачів.