Савич І.М.

Савич Ірина Миколаївна, студентка 6-го курсу фізико-математичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії

Отримано достатні умови, за яких коваріаційна матриця граничного нормального розподілу оцінки найменших квадратів параметра нелінійної моделі регресії з сильнозалежним стаціонарним випадковим шумом може бути зображена у вигляді інтеграла від розривної і необмеженої спектральної щільності цього шуму за спектральною мірою функції регресії.