Сухенко В.Ю.

Сухенко Вікторія Юріївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталі

Досліджено вплив технологічних і людських факторів, удосконалення процесу й організації виробництва на собівартість сталі. До технологічних факторів належать основність шлаку, стійкість футерівки, інтенсивність подачі кисню, зміна частки азоту в металі, чистота дуття, умови шлакоутворення. Отримано статистичну залежність між стій¬кістю футерівки й основністю шлаку. Встановлено, що одними з найважливіших факторів, що впливають на стійкість футерівки, є температура ванни, хімічний склад шлаку, тривалість продувки й простою агрегату.

Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології

Створено модель керування температурним режимом ванни конвертера для різних конструкцій фурм на основі теоретичного обґрунтування процесів окиснення вуглецю й аналізів процесів тепловиділення, що проходять при цьому. Проведено аналіз наявних методів регулювання конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією. Досліджено вплив відстані фурми до рівня спокійного металу на теплові характеристики ванни. Проаналізовано методи керування продувки конвертера одно- і двоконтурними фурмами. Наведено результати промислової перевірки запропонованих методів керування.

Керування режимом дуття конвертерної плавки

Досліджено параметри режиму дуття при продувці конвертерної плавки – інтенсивність подання кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. Отримано залежність зміни відстані наконечника фурми до рівня спокійної ванни по ходу кампанії конвертора. Визначено параметри зворотного зв'язку при керуванні інтенсивністю подання кисню. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом.