Шишкін В.А.

Шишкін Віктор Артурович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відео систем

Запропоновано нову схему вимірювань енергетичних характеристик і калібрування прецизійних цифрових відеосистем (ЦВС) на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, який забезпечує кращі метрологічні характеристики калібрування нового покоління ЦВС високого розділення, а саме ЦВС космічного базування. Розглянуто типи покриття внутрішньої поверхні випромінювача.