Тимофєєв О.С.

Тимофєєв Олександр Сергійович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

За допомогою числового методу виконано аналіз впливу основних елементів ДВ на його метрологічні характеристики і розроблено на цій основі рекомендації щодо проектування прецизійних ДВ нового покоління. Виявлено основні закономірності впливу параметрів поверхні сфери на формоване поле яскравості. Показано, що в усіх випадках положення елемента нерівномірності є найбільш суттєвим фактором впливу на розподіл яскравості вихідної апертури, коливання інших конструктивних параметрів впливають на нерівномірність набагато менше.

Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

Розроблено новий числовий метод аналізу дифузного випромінювача на базі інтегруючої сфери, що дає змогу здійснювати оцінювання параметрів сформованого випромінювачем поля яскравості з урахуванням впливу мікро- і макроелементів його конструкції та джерел випромінювання. Метод засновано на геометричних законах розповсюдження променів у просторі, їх дзеркального і дифузного відбивання від поверхні сфери і її елементів, таких як “горб”, “яма”, “загорожа”, “пляма”.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Здійснено метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з косинусними джерелами випромінювання. Запропоновано нові спрощені методи калібрування дифузних випромінювачів.

Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Розроблено теорію дифузного випромінювача з косинусними джерелами випромінювання, яка дає можливість у першому наближенні описати формування поля яскравості у вихідній апертурі. Отримано інженерні формули і дано рекомендації з розрахунку і проектування дифузного випромінювача із заданими параметрами.