Можаровська О.А.

Можаровська Олена Анатоліївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення розподілу магнітної індукції “магнітної пастки” для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі і його практична реалізація

Досліджено закономірності руху іонів домішок у водному середовищі під впливом поздовжнього магнітного поля. Визначено необхідну індукцію магнітного поля для створення “магнітної пастки” для іонів домішок у напірному трубопроводі. Розроблено рекомендації з проектування магнітного уловлювача іонів домішок у водному середовищі.