Праховник А.В.

Праховник Артур Веніамінович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Енергетична сертифікація будівель

Проведено огляд європейських підходів до оцінки енергетичної ефективності будівель. Визначено їх переваги та недоліки. Досліджено можливості одного з підходів на прикладі навчальних корпусів НТУУ “КПІ” та визначено основні перешкоди, що ускладнюють застосування, а також призводять до неправильного трактування результатів. Запропоновано способи уточнення існуючих методологій та їх адаптування до умов України.