Алексеєв О.Ф.

Алексеєв Олександр Федорович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ)

Отримано порошки оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ) термічним методом без та з попередньою хімічною обробкою. Рентгенофазовим, рентгеноструктурним і мікроскопічними методами аналізу досліджено їх мікроструктуру. Встановлено, що отримані обома методами зразки мають тетрагональну структуру типу рутилу. Визначено, що зразок отриманий з попередньою хімічною обробкою та подальшою термообробкою, має більш пористу структуру, ніж зразок, що отриманий тільки термічним способом. Методами ренгеноструктурного аналізу розраховані параметри решітки та розмір кристалітів синтезованих зразків SnO2.

Селективне вилуговування карбонатів з українських фосфоритів лактатною кислотою

Проведено вибір органічної кислоти для попередньої декарбонізації низькоякісної української фосфатної сировини. Визначено, що найбільш ефективною в дослідженому процесі є лактатна кислота. Наведено ІЧ-спектри вихідного фосфориту (Ратнівського родовища) та обробленого лактатною та хлоридною кислотами, які свідчать, що після оброблення фосфориту лактатною кислотою інтенсивність смуги коливання, яка відноситься до карбонатного іона кальциту, зменшується.