Жук С.В.

Жук Сергій Васильович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі

Робота виконувалася з метою підвищення ефективності киснево-конвертерної плавки завдяки побудові системи замкненого керування. Створення моделей киснево-конвертерної плавки здійснювалося на основі комбінованого методу моделювання, який включає детермінований, ймовірнісний та евристичний підходи, методів автоматичної класифікації і позитивного досвіду попереднього керування. Розроблена замкнена система включає в себе статичну, динамічну і замкнену моделі керування киснево-конвер¬терним процесом виробництва сталі.

Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури киснево-конвертерної ванни. Досліджено балансовий метод контролю температури, кінетику вигорання домішок заліза, засвоєння сипких матеріалів, нагрівання футерівки і її зв’язок із зміною температури ванни. Наведено результати моделювання температурного режиму конвертерної плавки.