Чвертко Є.П.

Чвертко Євгенія Петрівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моніторинг процесів зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж

У статті наведено узагальнені методи розробки систем моніторингу для процесів, при яких нагрівання основного та/або присадкового матеріалу здійснюється за рахунок пропускання електричного струму, а в ході зварювання відбуваються періодичні замикання зварювального кола. Зокрема, розглянуто зварювання у захисних газах, підводне зварювання порошковим дротом і контактне стикове зварювання безперервним оплавленням. Наведено методи початкової обробки даних, які ґрунтуються на використанні методів статистичного аналізу для виділення інформативних параметрів процесу зварювання.

Прогнозування якості з’єднань при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням

Статистичні методи аналізу широко застосовуються при розробленні систем керування та моніторингу для різних процесів зварювання. Ці методи дають можливість отримати інформацію про вплив на процес усіх факторів, що зазвичай складно оцінити іншими способами внаслідок природи процесів. У статті розглянуто питання розроблення системи на базі нейронних мереж для класифікації процесів контактного стикового зварювання безперервним оплавленням за ознакою наявності постійно діючих збурень.

Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості

Проаналізовано вплив основних параметрів режиму електричного дугового зварювання у середовищі активних захисних газів: сили струму, напруги дуги, діаметра та вильоту електрода на електричні процеси у зварювальному колі. Визначено основні часові параметри переносу електродного металу, характерні для різних його типів, та показано їх залежність від основних параметрів режиму. Розроблено стохастичну динамічну математичну модель процесу зварювання, яка враховує електрофізичні характеристики обладнання, його зварювальні властивості, параметри режиму зварювання та тип переносу електродного металу.

Удосконалення методики оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням

Розроблено методику експрес-оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням, яке сприяє перевірці можливості отримання стійкого процесу на устаткуванні з відомими характеристиками без проведення натурних випробувань.