Добровська І.А.

Добровська Ірина Арбіківна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики

Запропоновано інструментарій розв’язання задачі медичної діагностики з використанням системи нечіткого виведення на основі алгоритму Сугено при умові наявності даних експерта, за якими виконується автоматичний опис нечітких моделей баз правил. Встановлено, що при визначених умовах система нечіткого виведення на основі алгоритму Сугено є універсальним апроксиматором неперервних функціоналів.