Кузьмичєв А.І.

Кузьмичєв Анатолій Іванович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моделювання іонізаційних і емісійних процесів у високовольтній електронно-іонній системі з холодним катодом та імпульсним генератором іонів

Розроблено математичну модель високовольтної електронно-іонної системи низького тиску з холодним катодом та імпульсним плазмовим енератором іонів, розміщеним за анодом. Модель основана на системі кінетичних рівнянь, які описують часову динаміку іонізаційних процесів за участю електронів, іонів та нейтралів після перезарядження іонів у плоскому міжелектродному проміжку і емісійних процесів на електродах, включаючи відбиття швидких атомів від катода і електронів від анода.

Вплив параметрів тонкоплівкового діелектричного бар’єра на характеристики озонатора

Досліджено вплив параметрів тонкоплівкових і скляних діелектричних бар’єрів товщиною від 8 мкм до 1 мм на характеристики озонатора. Подано результати експериментального дослідження впливу на характеристики озонатора параметрів діелектричних бар’єрів з полімерних матеріалів (лавсану та фторопласту), кварцового скла і плівок SiO2, нанесених методом електронно-променевого випаровування в реакційному середовищі. Показано, що шорсткість електрода під діелектричним бар’єром зменшує величину напруги пробою останнього.

Плазмові реактори для генерації озону на коронному розряді з вторинними емітерами електронів

Проведено дослідження різних за конструкцією електродних систем плазмохімічних реакторів на безстримерному коронному розряді з вторинними емітерами електронів та визначення ефективності з генерації озону. Знайдено емпіричну залежність між вихідною концентрацією озону C, струмом розряду I та потоком кисню Q для реакторів із голковими електродами.