Грищук А.М.

Грищук Артем Миколайович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню

Транскутанна полярографія є одним з найбільш об’єктивних неінвазивних методів оцінки стану капілярного кровоплину і мікроциркуляції завдяки контролю парціального тиску кисню в підшкірних тканинах. На результати досліджень впливають такі загальні чинники, як вміст кисню в навколишньому середовищі, адекватність центральної гемодинаміки хворого, наявність порушень транспортної функції крові, патологія легеневої системи та місцеві чинники (порушення місцевої мікроциркуляції, набряк тканин, виражений капілярний спазм і т.ін.).

Процес активної термостабілізації в системі з комбінованим резистивно-магнітним фазовим переходом першого роду

Проаналізовано процес активної термостабілізації системи в поздовжньому магнітному полі, а саме розраховано частку феромагнітної фази, температуру системи (отвору, феромагнітного та парамагнітного шарів), і показано, що дана схема пристрою дає змогу ефективно розв’язувати задачу терморегуляції. Одержано нерівність, що визначає робочі параметри системи, діапазон яких досить широкий для того, щоб забезпечувати режим активної термостабілізації та не викликати принципових труднощів.