Єндовицький П.О.

Єндовицький Павло Олександрович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Точна асимптотична оцінка розміру групи в узагальненні парадоксу днів народжень

Доведено теорему про асимптотичну поведінку розміру групи в парадоксі днів народжень. У теоремі наведено асимптотично непокращувальні оцінки для розміру групи у випадку нерівноймовірного та незалежного розміщення частинок по комірках.