Антоненко Д.О.

Антоненко Дмитро Олександрович, магістр Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Адгезійні властивості і міцність зчеплення газотермічних покриттів

Запропоновано кілька підходів для оцінки енергії адгезії взаємодіючих поверхонь при газотермічному напиленні,насамперед термодинамічний і електронно-статистичний.Також проведено аналіз та розраховано основні фізичні параметри, які відповідають за підвищення числа атомних зв’язків, що беруть участь у процесі контактної взаємодії атомів основи і частинок, а також за підвищення адгезійної міцності з використанням теорії хімічної кінетики.