Кузьменко І.М.

Кузьменко Ігор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Експериментальне вивчення особливостей руху плівки води в структурі сітки

Експериментально вивчено вплив на товщину плівки на сітчастій поверхні характеристик сітки, конструкції зрошувача та густини зрошення. Дослідження проводилося шляхом зрошення сітчастої поверхні водою, що подавалася через зрошувач певного типу за відсутності потоку повітря. Товщина плівки на сітці визначалася емпірично через визначення кількості утримуваної води. Остання встановлювалася методом відсікання, відносна похибка експерименту не перевищує 6 %.

Моделювання гідродинаміки плівки в структурі сітки

Встановлено швидкість та товщину плівки як основні параметри, що визначають ефективність обмінних процесів.Для знаходження цих параметрів застосовано аналітичну модель обтікання нескінченного циліндра перпендикулярним потоком нев’язкої рідини. Модель доповнена залежностями для розрахунку локальних товщин плівки рідини.Встановлено, що на поверхні сітки з плівкою виникають хвилі, що спричиняє зростання швидкості потоку та зменшення товщини плівки.