Павлов О.І.

Павлов Олег Ігоревич, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі лінійних спектральних параметрів найвищої регресії

Досліджено два нових ефективних простори перетворень — простір лінійних спектральних проекцій найвищої регресії та простір лінійних спектральних частот найвищої регресії, а також класичні простори лінійних спектральних проекцій, лінійних спектральних частот, коефіцієнтів відбиття та коефіцієнтів лінійного прогнозування. Дано порівняння результатів побудови класифікаторів сигналів фонендоскопії при використанні відображення образів у простір рішень з мінімальною середньоквадратичною похибкою