Кубрак А.І.

Кубрак Анатолій Іванович, кандидат технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості

Розглянуто алгоритм оптимізації цифрової системи керування за інтегральними показниками якості. Запропонований алгоритм дає можливість проводити параметричний синтез цифрового пропорційно-інтегрально-диференційного регулятора за інтегральними показниками якості. Чисельно досліджено взаємозв’язок інтегральних критеріїв якості з характером перехідних процесів у системі керування. Показано залежність якості перехідних процесів від каналу впливу. Розглянуто приклади реалізації запропонованого алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування.

Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування

Розглянуто алгоритм розрахунку динамічних характеристик об’єкта у системі автоматичного керування, який дає змогу чисельно розраховувати імпульсну та перехідну характеристики об’єкта за реакцією системи керування на зміну завдання. Запропонований алгоритм розв’язку поставленої задачі чисельно реалізується з використанням інтеграла Дюамеля. Розглянуто приклад програмної реалізації алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування.

Математична модель керування тепловим режимом процесу екструзії полімерних матеріалів

Досліджено екструдер як об’єкт математичного моделювання. Розглянуто питання математичного моделювання теплового режиму процесу екструзії полімерних матеріалів.Розроблено відповідну математичну модель, яка враховує основні фактори, що впливають на підвищення ефективності роботи екструдера