Бердник О.М.

Бердник Оксана Михайлівна, аспірантка, старший викладач Національного авіаційного університету.

Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею

З метою дослідити вплив параметрів розвинутої поверхні на структуру ламінарного потоку в’язкої нестисливої рідини в кільцевих каналах запропоновано обчислювальну модель та алгоритм побудови профілів швидкості. При цьому розглянуто випадок однорідного шару перешкод – циліндричних виступів, відстань між якими забезпечує відсутність їх гідродинамічної взаємодії. На основі числових розрахунків проаналізовано залежність максимальної та середньої швидкостей потоку від щільності виступів на поверхні каналу та від їх висоти.

Стабілізований потік в’язкої рідини через трубу прямокутного перерізу з легкопроникною шорсткістю на стінках

Сформульовано задачу про ламінарний стабілізований рух в’язкої рідини через нескінченну трубу прямокутного перерізу з легкопроникною шорсткістю (ЛПШ) на стінках. Розв’язування проведено з використанням математичного пакета MATLAB. Перевірку результатів виконано на граничних випадках, що приводять до вже відомих задач