Попов А.О.

Попов Антон Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вейвлет-аналіз дискретних сигналів для довільних масштабів

Розглянуто особливості неперервного вейвлет-аналізу дискретних сигналів. Запропоновано новий метод розрахунків коефіцієнтів неперервного вейвлет-перетворення искретних сигналів для випадку, коли материнська вейвлет-функція не має точного математичного виразу, а задана лише воїми значеннями в моменти відліків. Застосування розробленого алгоритму проілюстровано на прикладі розрахунку значень масштабованої адаптованої материнської вейвлет-функції для довільних масштабних коефіцієнтів стиснення та розтягу.