Котовський В.Й.

Котовський Віталій Йосипович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню

Транскутанна полярографія є одним з найбільш об’єктивних неінвазивних методів оцінки стану капілярного кровоплину і мікроциркуляції завдяки контролю парціального тиску кисню в підшкірних тканинах. На результати досліджень впливають такі загальні чинники, як вміст кисню в навколишньому середовищі, адекватність центральної гемодинаміки хворого, наявність порушень транспортної функції крові, патологія легеневої системи та місцеві чинники (порушення місцевої мікроциркуляції, набряк тканин, виражений капілярний спазм і т.ін.).

Дослідження поверхневих процесів теплопереносу біологічних об’єктів за допомогою термографічного методу

Розроблено методику визначення ефективних теплових параметрів біологічних об’єктів. Проведено дослідження теплопровідності і теплоємності на поверхневому шарі шкірного покриву за допомогою інфрачервоної термографії в нормальних умовах і при штучному обмеженні кровопостачання з метою подальшого виявлення поверхневих порушень кровоплину як ознак патологічних станів.

Визначення й аналіз метрологічних характеристик сенсора кисню

Мета роботи полягає в розробленні оптимальних конструкцій сенсора кисню, технології виготовлення сенсорів, нових методів обробки вихідних сигналів з метою підвищення метрологічних характеристик сенсора кисню. Досліджено вплив зовнішніх (атмосферний тиск, температура навколишнього середовища, наявність домішок) і внутрішніх факторів системи (конструктивні особливості сенсорів кисню, матеріали електродів та газодифузійних мембран, склад електроліту) на метрологічні характеристики сенсорів.