Копотун В.П.

Копотун Вікторія Петрівна, магістрант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів

Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів заліза (III) з низькоконцентрованого водного розчину ( CFe3+= 10 мг/дм3), визначено оптимальні умови проведення процесу флотоекстракції (pH, молярне співвідношення Fe3+:ПАР, тривалість процесу, температура, швидкість подачі газу), запропоновано механізм флотоекстракції на основі теорії іонних асоціатів.