Лисенков Е.А.

Лисенков Едуард Анатолійович, аспірант відділу фізики полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок

Використовуючи методи імпедансної спектроскопії та оптичної мікроскопії, проведено дослідження електричних властивостей систем на основі поліпропіленгліколю і карбонанотрубок (КНТ). Показано, що при введенні в систему шаруватого наповнювача, який ексфоліює, відбувається зміщення порога перколяції в область нижчих концентрацій КНТ.

Вивчення впливу карбонанотрубок на процеси іонної асоціації в рідкому полімерному електроліті поліетиленгліколь—LiClO4

З використанням теорії Фуосса—Крауса та за даними досліджень провідності було вивчено іонну асоціацію в полімерних електролітах на основі поліетиленгліколю, перхлорату літію та карбонанотрубок. Встановлено, що введення наповнювача зменшує агрегацію в поліелектроліті, що приводить до збільшення кількості вільних іонів та зростання провідності.