Двойненко О.К.

Двойненко Ольга Костянтинівна, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів

Вивчено вплив магнітного стану феромагнітної підкладки на морфологію осаду нікелю, отриманого методом електролізу. На основі проведеного статистичного аналізу показано, що за відсутності зовнішнього магнітного поля при електроосадженні нікелю залишкова намагніченість підкладки-дроту істотно впливає на розмірні характеристики сформованих дендритних структур. Досліджені магнітні властивості підкладки-дроту були візуалізовані за допомогою порошкових фігур Біттера.

Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок

Запропоновано спосіб очищення розчинів від іонів купруму за допомогою високоградієнтних магнітних насадок. Розроблено спосіб виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок з дендритною структурою та досліджено їх ефективність. Показано різницю ефективності очищення розчинів за допомогою дендритної і бездендритної насадок. Доведено вищу ефективність дендритної насадки порівняно з бездендритною. Показано, що використання магнітокерованих біосорбентів і високоградієнтних магнітних сепараторів дає можливість з високою ефективністю до 98 % очищати робочі середовища від іонів купруму.