Михайленко Н.О.

Михайленко Наталія Олександрівна, студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок

Запропоновано спосіб очищення розчинів від іонів купруму за допомогою високоградієнтних магнітних насадок. Розроблено спосіб виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок з дендритною структурою та досліджено їх ефективність. Показано різницю ефективності очищення розчинів за допомогою дендритної і бездендритної насадок. Доведено вищу ефективність дендритної насадки порівняно з бездендритною. Показано, що використання магнітокерованих біосорбентів і високоградієнтних магнітних сепараторів дає можливість з високою ефективністю до 98 % очищати робочі середовища від іонів купруму.